kupovina prve nekretnine

Pravo na subvenciju za kupovinu prve nekretnine ostvarile 552 majke

Pravo na subvenciju za kupovinu prve nekretnine ostvarilo 513 majki