Lokalna poreska

LPA: Rok za uplatu godišnjeg poreza do 15. novembra

Danas je krajnji rok za uplatu poreza na imovinu