lokalni razvoj

Realizacija projekta ,,Podrška lokalnom razvoju kroz nove usluge za nezaposlene mlade“