LPA

LPA: Rok za uplatu drugog kvartala godišnjeg poreza do 15. maja

Obaveštenje LPA opštine Knjaževac

LPA: Rok za uplatu godišnjeg poreza do 15. novembra

Obaveštenje: Do 14. februara rok za uplatu prvog kvartala porez na imovinu