Milion evra

Milion evra za razvoj geografskih informacionih sistema