Minićevski kraj

Đokić se sastao sa predstavnicima Saveta mesnih zajednica