Mlečni proizvodi

FAO: Najveći skok cena mleka i mlečnih proizvoda za sedam godina