Nacrt mosta

Izrada idejnog rešenja pešačkog mosta preko Svrljiškog Timoka kod Doma kulture