naknade

Građani od danas više ne moraju da donose dokaze o uplati taksi i naknada za usluge MUP-a

Odluka o naknadama za porodilje biće ispravljena