normalna telesna temperatura

Nauka u pitanju: Da li je naša normalna telesna temperatura manja od 37 stepeni?