obilazak radova

Završetak 1,7km puta prema Berčinovcu