oik

Prekinute sve izborne radnje za vreme vanredne situacije