oprema

Za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji obezbeđeno 130 miliona dinara