opština knjaževaca

Održan sastanak sa predstavnicima stambenih zgrada i ovo su problemi!