Opštinska organizacija invalida rada i osoba sa invaliditetom

Aktivnosti OOIR i OSI Knjaževac – PUTOVANJA I IZLETI