Osnaživanje žena

NOVA PODRŠKA OPŠTINI KNJAŽEVAC: Bolji položaj žena na selu i ženskom preduzetništvu