OSR Beli Timok

OSR BELI TIMOK: Udruženjsko takmičenje u sportskom ribolovu

OSR ‚‚Beli Timok“ krenula sa prodajom ribolovačkih dozvola za 2019.