Paraolimpijsko takmičenje

Drugo otvoreno međunarodno prvenstvo u paraolimpijskoj disciplini “benč pres“