Participativno budžetiranje

Građani glasaju u okviru programa ‚‚Participativno budžetiranje“

Građani odlučuju o projektima u okviru „Participativnog budžetiranja“