Plata na jugoistoku zemlje

Prosečna mesečna potrošnja po domaćinstvu u 2014.g. 59.289 dinara