po 11000 dinara

Zaposlenima u sudovima i javnim tužilaštvima po 11.000 dinara