po novom tehnički

Tehnički pregled automobila po novim pravilima