podrška za mala preduzeća

Podrška za mala i srednja preduzeća od 200 miliona evra