Poklon računari

NOVI RAČUNARI ZA EFIKASNIJI RAD POLICIJE

Novi računari Gerontološkom centru – poklon “Vojvođanske banke“