Poklon

Nadgrobni spomenik kao poklon za zlatnu svadbu