pomoć ljudima

MILETIĆ: Da Pošta i Dom zdravlja nastave da obilaze i pomažu ljudima na selu