Popunjavanje udarnih rupa

Počeli radovi na putu Berčinovac – Lokva