Porez opština Knjaževac

Rok do 15. avgusta za uplatu godišnjeg poreza na imovinu