Poslanik

Narodni poslanik Branislav Josifović položio zakletvu

Bolji uslovi za žene na selu!