prekršaji

Pojačanom kontrolom saobraćaja otkriveno 25.878 prekršaja