prinudna likvidacija

APR objavio obaveštenja o razlozima za prinudnu likvidaciju 3.609 privrednih društava