proizvođači višnje

OPŠTINA KNJAŽEVAC: Višnjarima još po 3 dinara po kilogramu na ime premija za višnje