prolećni radovi

Krenuli prolećni radovi, evo u kojim ulicama je izvršena sanacija udarnih rupa

Sa lepim vremenom krenuli radovi na uređenju zelenih površina u gradu