prvi lovački sabor

Uspešno održan prvi Lovački sabor u Knjaževcu