putevi popravka

Radovi na rehabilitaciji kolovoza Vrška čuka – Kalna od 1. marta do 1. novembra