Raseljena lica

Pomoć raseljenim licima sa Kosova i Metohije

Poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima