rehabilitacioni centar

RAZVOJ BANJSKOG I SEOSKOG TURIZMA IZGRADNJOM REHABILITACIONOG I WELLNESS CENTRA!

Potpisan ugovor o izgradnji rehabilitacionog i velnes centra u Knjaževcu