Rođendan

Nadgrobni spomenik kao poklon za zlatnu svadbu