Rotari

Ivan Milojić izabran za prvog predsednika Rotari kluba u Knjaževcu