Sabor trubača Guča

Nigde bez knjaževačkih trubača