Sanacija puteva

Sanacija udarnih rupa na putu Balanovac – Vasilj

Uređenje saobraćajnica krpljenjem udarnih rupa

Popravka lokalnih puteva na teritoriji Knjaževca

Sanacija lokalnih puteva se nastavlja

Sanacija udarnih rupa