Sanacija rupa

Sanacija ulica u gradu

Krenula sanacija i uređenje atarskih i lokalnih puteva u Knjaževcu