Savet mesnih zajednica

Ruralni razvoj u fokusu – Sastanak opštine Knjaževac sa predstavnicima Saveta MZ