Selo Minićevo

Održan zbor mesnih zajednica u Minićevu