Šipurijada manifestacija

Oni su nagrađeni na XI “Šipurijadi“