Šipurijada u selu Novo Korito

10. ‚‚Šipurijada“ u selu Novo Korito