Šipurijada

Doživite bujnu raskoš ,,Šipurijade“: Festival Šipka u Novom Koritu

Oni su nagrađeni na XI “Šipurijadi“

Održana XI “Šipurijada“ u Novom Koritu kod Knjaževca

Održana 10. ‚‚Šipurijada“

10. ‚‚Šipurijada“ u selu Novo Korito

Održana osma “Šipurijada”

U subotu VIII Šipurijada

VIII „Šipurijada“

7. Međunarodna „Šipurijada“