škoda za poliiciju

Od Opštine nova ,,Škoda“ Saobraćajnoj policiji u Knjaževcu