Specijalizovana izložba pasa

Za vikend se održava 2. Specijalizovana izložba pasa

II Specijalizovana izložba pasa

Danas je izložba pasa