Sreda i petak

Zašto treba da se posti sredom i petkom?